Cohesie – Huisartsenpraktijk Wieënhof locatie Ysselsteyn – Ysselsteyn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Wieënhof locatie Ysselsteyn
Litsenbergweg 20a 5813 CG
Ysselsteyn

Cohesie

Wie is Cohesie?

In de Cooperatie Cohesie U.A. werken alle 113 huisartsen in Noord-Limburg samen. Cohesie organiseert huisartsgeneeskundige zorg, die de individuele praktijken overstijgt en faciliteert de zorgverlening in de aangesloten huisartsenpraktijken.

 

Cohesie Cure & Care

Een onderdeel van Cohesie is Cohesie Cure & Care BV. Cohesie Cure & Care maakt afspraken met alle zorgverzekeraars om de chronische zorg voor patienten goed te regelen in de regio Noord-Limburg. Er zijn met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt welke zorg er geleverd moet worden en welke vergoeding hier tegenover staat. Ook de kwaliteitseisen waaraan de zorg moet voldoen zijn opgenomen. Uw huisarts kan ervoor kiezen u vanuit een zorgprogramma behandeling en begeleiding te bieden. Binnen een zorgprogramma bekijken we welke omstandigheden van invloed zijn op uw klachten of kwetsbaarheid. Vervolgens kijken we hoe we uw klachten kunnen behandelen en verergering kunnen voorkomen.
Uw huisarts neemt deel aan de volgende zorgprogramma’s: astma, COPD, diabetes (suikerziekte)e, hart- en vaatziekten (CVRM).

Meer informatie kunt u lezen in de informatiebrieven ketenzorg Diabetes Mellitus, ketenzorg COPD en ketenzorg CVRM. Deze brieven kunt u vinden op de website www.cohesie.org of openen via onderstaande links:

– folder diabetes mellitus (suikerziekte)
folder hart- en vaatziekten (CVRM)
folder longziekten (COPD) 
folder voetzorg diabetes 
– folder oog fundusonderzoek diabetes
folder Het Zorgprogramma

Cohesie Cure & Care begeleidt de huisartsenpraktijken en alle externe zorgverleners die betrokken zijn bij het zorgprogramma. Hierbij kunt u denken aan het laboratorium, de dietiste, podotherapeut, pedicure en oogarts. Soms is er een overleg nodig met de specialist, zoals de internist en longarts. Ook dit is allemaal mogelijk binnen het zorgprogramma.

Het belangrijkste is de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt aan u als patient. Die wordt getoetst aan een aantal criteria. Zo bent u er als patient zeker van dat u die zorg ontvangt waar u recht op heeft.

Zorgkosten
Cohesie Cure & Care declareert namens uw huisarts per kwartaal een vast bedrag voor de chronische zorg bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is voor elke patient binnen met specifieke zorgprogramma gelijk, ongeacht de hoeveelheid zorg die nodig is. De benodigde zorg is afhankelijk van de ernst van uw aandoening en het ‘individueel zorgplan’ dat u samen met de praktijkondersteuner afspreekt. Wanneer u op het overzicht van uw zorgverzekering zorgkosten voor Cohesie Cure & Care ziet staan, betekent dit dat u bij uw huisarts onder behandeling bent in een ketenzorgprogramma voor een of meerdere chronische aandoeningen.